KHÓA HỌC HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

Khóa học với giáo trình được cô đọng từ chương trình học Financial Planning tại Úc
và được cập nhật phù hợp với thị trường Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là chương
trình đào tạo chuyên sâu về Financial Planning duy nhất tại Việt Nam hiện nay.


học phần

GIẢM 10%

CHO HỌC VIÊN
ĐĂNG KÝ

LÀ KHÁCH HÀNG ĐANG SỬ DỤNG SẢN PHẨM DỊCH VỤ TẠI FIDT
GIẢM 5%

CHO HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ TRƯỚC 21/05/2022

KHÓA HỌC

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

Hiểu Đúng - Đủ - Sâu về Phân tích kỹ thuật và ứng dụng chúng một cách tối ưu trong đầu tư

Hãy bắt đầu bằng những nền tảng kiến thức mà chúng tôi đã đúc kết trong nhiều năm qua 

  • Khóa học khai giảng ngày 6.12.2021 (05 buổi)
  • Học phí: 5.000.000 VND
  • Giảm 10% học phí khi đăng kí trước ngày 26.11.2021

KHÓA HỌC

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

Hiểu Đúng - Đủ - Sâu về Phân tích kỹ thuật và ứng dụng chúng một cách tối ưu trong đầu tư

Hãy bắt đầu bằng những nền tảng kiến thức mà chúng tôi đã đúc kết trong nhiều năm qua 

THÔNG TIN CHUNG

Khóa học khai giảng ngày 6.12.2021 (05 buổi)
Học phí: 5.000.000 VND
Giảm 10% học phí khi đăng kí trước ngày 26.11.2021

khóa đào tạo kỹ năng

ĐẦU TƯ CHUYÊN SÂU 

DÀNH CHO MỌI NHÀ ĐẦU TƯ

Hiểu Đúng - Đủ - Sâu về Phân tích cơ bản và ứng dụng trong đầu tư

Hãy bắt đầu bằng những nền tảng kiến thức mà chúng tôi đã đúc kết trong nhiều năm qua

  • Khóa học dự kiến khai giảng tháng 12.2021 (12 buổi)
  • Học phí: 15.000.000 VND

khóa đào tạo kỹ năng

ĐẦU TƯ CHUYÊN SÂU 

DÀNH CHO MỌI NHÀ ĐẦU TƯ

Hiểu Đúng - Đủ - Sâu về Phân tích cơ bản và ứng dụng trong đầu tư

Hãy bắt đầu bằng những nền tảng kiến thức mà chúng tôi đã đúc kết trong nhiều năm qua

Khóa học dự kiến khai giảng tháng 12.2021 (12 buổi)
Học phí: 15.000.000 VND